Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej Barlinka, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie przez Spółki Grupy Barlinek. Rozumiem, zamknij pasek.
 

SPORT EXTREME

SportExtreme to podłoga sportowa przy stosowana do intensywnego użytkowania. Przeznaczona jest do hal sportowych, w których uprawia się profesjonalne dyscypliny sportowe, jak i wszystkich innych obiektów, z których korzystają sportowcy lub ćwiczą dzieci. Podłogi sportowe Barlinka wykonane są w całości z drewna. Warstwa wierzchnia deski to szlachetny gatunek drewna liściastego – dębu lub buka, natomiast warstwy środkowe wykonane są z drewna iglastego.

Dostępne gatunki podłóg sportowych

PODŁOGA SPORTOWA - BUK

PODŁOGA SPORTOWA - DĄBBezpieczeństwo dla aktywnych
SportExtreme to podłoga, przy projektowaniu której celem nadrzędnym było bezpieczeństwo jej użytkowników i parametry jakościowe. Funkcjonalność, naturalność oraz bezpieczeństwo podłogi sprawia, że doskonale nadaje się ona do sal gimnastycznych w szkołach i halach sportowych. Odpowiednia „sprężystość” SportExtreme pozwala na wykonywanie dynamicznych ćwiczeń w bardzo dużym stopniu ograniczając ryzyko wystąpienia kontuzji.

 

 

Podłoga SportExtreme spełnia wszystkie restrykcyjne wymogi stawiane podłogom sportowym przez Europejską Normę EN 14 904, co potwierdzamy raportami z badań oraz Deklaracją zgodności z normą. Trwałość, funkcjonalność, możliwość montażu różnych przyrządów gimnastycznych czy trybun dla kibiców oraz łatwa pielęgnacja sprawiają, że podłogę sportową SportExtreme można spotkać w wielu obiektach sportowych na terenie niemal wszystkich krajów europejskich.

Cechy deski sport extreme


Dodatkowe zalety

Zastosowanie drewnianych podłóg sportowych firmy Barlinek, umożliwia korzystanie z profesjonalnej podłogi sportowej o światowych parametrach. Jednocześnie wybór ten wiąże się z dodatkowymi zaletami płynącymi z zastosowania naturalnego drewna, czyli: utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu, odpowiednia jonizacja, estetyka i prestiż.


System podłogi sportowej SportExtreme składa się z:

  • folii polietylenowej o grubości min. 0,2 mm
  • systemu wentylacji podpodłogowej (dla hal sportowych o powierzchni powyżej 400 m2)
  • podkładki dystansowej do poziomowania rusztu elastycznych podkładek o wymiarach 18 mm × 50 mm × 50 mm
  • legarów z drewna iglastego o przekroju 16 mm × 50 mm
  • płyty OSB3 lub P5 o grubości 10 mm
  • sportowej deski warstwowej 2200 mm × 207 mm × 15 mm posiadającej złącze Barclick

Deska sportowa pokryta jest siedmioma warstwami lakieru utwardzanego UV o bardzo wysokim stopniu odporności na ścieranie i zarysowania.

Lakier przystosowany jest do malowania linii i oznaczeń na podłodze lub ich naklejania. Warstwa spodnia i środkowa deski wykonana jest z drewna iglastego. Warstwa wierzchnia deski wykonana jest z drewna liściastego (dąb lub buk) w układzie trzech rzędów. Deska sportowa posiada klasę reakcji na ogień Cfl-s1 – trudnopalna.


Cechy deski sport extreme

Zwiń

Przed przystąpieniem do montażu podłogi sportowej należy sprawdzić stan wylewki. Wylewka cementowa powinna mieć maksymalną wilgotność na poziomie 2 %, a anhydrytowa 0,5 %.

1. pomiar wilgotności

Pomiar wilgotności powinien być dokonywany metodą CM lub dokładniejszą metodą wagowo-suszarkową (zdjęcie 1). Wśród firm wykonawczych najpopularniejszym sposobem jest pomiar CM.

Znajdujący się w specjalnym pojemniku węglik wapnia (karbid) pod wpływem wody wytrąca gaz – acetylen. Ten z kolei wywołuje wzrost ciśnienia w butli, w której mieszamy karbid z jastrychem. Im większa zawartość wody w jastrychu, tym większa reakcja z węglikiem wapnia. Na podstawie wyniku ukazującego się na manometrze przytwierdzonym do pokrywy butli możemy określić stopień wilgotności jastrychu.


2. Pomiar płaszczyzny

Kolejnym etapem jest pomiar płaszczyzny wylewki. Dopuszcza się nierówności wynoszące 3 mm na łacie o długości 3 m. Do pomiarów można też użyć niwelatora laserowego (zdjęcie 2). Jeżeli wylewka spełnia wszystkie wymagania wilgotnościowe możemy przystąpić do montażu podłogi sportowej SportExtreme.


3. Narzędzia potrzebne do montażu podłogi:

– pilarka do drewna
– zszywacz pneumatyczny (taker), zszywki 38 mm
– miara zwijana
– niwelator laserowy
– nożyk do cięcia filii, ołówek
– wkrętarka, wkręty do drewna 3,2 × 35 mm (opcjonalnie)


4. Izolacja przeciwwilgociowa

Po odkurzeniu posadzki na podłodze rozwijamy folię PE jako izolację przeciwwilgociową. Poszczególne pasy folii o grubości min. 0,2 mm układamy na zakład ok. 20 cm, a następnie sklejamy za pomocą taśmy. Folię należy również wywinąć na ściany (zdjęcie 4), a jej nadmiar po ułożeniu podłogi obcinamy za pomocą nożyka. W ten sposób powstaje nam szczelna izolacja przeciwwilgociowa niedopuszczająca wilgoci do drewnianych legarów, płyty drewnopochodnej oraz warstwowej deski sportowej.


5. konstrukcja nośna

Po ułożeniu izolacji rozpoczynamy układanie konstrukcji nośnej podłogi. Konstrukcja ta wykonana jest z drewnianych krawędziaków o przekroju
16 mm x 50 mm i długości od 2000 mm do 4000 mm. Wilgotność legarków powinna zawierać się w przedziale 8 +/- 2%. Dopuszczone są sęki o średnicy maksymalnej 5 mm, jednak nie więcej niż 1 szt. na długości 1 m. Tarcica użyta do produkcji legarków powinna mieć możliwie prosty układ słoi. Nie dopuszcza się występowanie takich wad drewna jak sinizna. Legarki powinny być dodatkowo zabezpieczone środkami grzybobójczymi, owadobójczymi oraz ogniochronnymi.


Pierwszy legar układamy przy ścianie w odległości maksimum 75 mm od osi legarka.


Następne legary układane są równolegle w rozstawie osiowym 500 mm. Legary warstwy dolnej powinny być układane zawsze wzdłuż dłuższego boku hali. Legary warstwy dolnej układamy wzdłuż linii. Bez żadnych połączeń mechanicznych pomiędzy nimi, z zachowaniem 2 - 3 mm szczeliny.


Po ułożeniu pierwszej warstwy legarów zaczynamy układać warstwę górną. Rozstaw osiowy warstwy górnej wynosi 312,5 mm.


Legary warstwy górnej łączymy do legarów warstwy dolnej za pomocą ocynkowanych zszywek o długości 38 mm.Każde połączenie legarów powinno być łączone za pomocą dwóch zszywek.


Połączenia wzdłużne legarów warstwy górnej wykonujemy za pomocą zszywek. Pomiędzy czołami legarów zostawiamy szczelinę 2 - 3 mm i każdy legar łączymy mechanicznie za pomocą dwóch zszywek.


Pod tak przygotowaną konstrukcję krzyżową musimy podłożyć podkładki elastyczne. Podkładki o wymiarach 18 mm x 50 mm x 50 mm wykonane są ze sztucznego tworzywa o współczynniku sprężystości przy ściskaniu Ec = 2,85 N/mm2 oraz gęstości 725 kg/m3. Podkładki elastyczne podkładamy pod dolny legar w połowie rozstawu pomiędzy połączeniami z legarami warstwy górnej.


Podkładki elastyczne muszą być mocowane do legara za pomocą topliwego kleju poliproplenowego i zszywek o szerokości minimum 12 mm i długości  
32 mm.

WAŻNE: Łączenie legarów warstwy dolnej powinno zawsze znajdować się w połowie rozstawu warstwy górnej. Pomiędzy czołami legarów powinna być zostawiona szczelina 2-3 mm. W miejscu łączenia zawsze powinna znajdować się podkładka elastyczna przymocowana do sąsiadujących legarków za pomoca kleju i po dwie zszywki szerokości min 12 mm i długości 32 mm.


W miejscach, gdzie będą stały trybuny dla widowni oraz ławki ruszt należy zagęścić zgodnie z wytycznymi projektu.


Należy pamiętać o wentylacji mechanicznej przy powierzchniach podłogi powyżej 400 m2. Na tak przygotowany ruszt możemy układać płyty OSB lub P5. W trakcie montażu płyt wykonujemy pomiary płaszczyzny rusztu, a ewentualne odchyłki niwelujemy za pomocą drewnianych podkładek dystansowych.


Płyty OSB lub P5 o grubości 10 mm montujemy w ten sposób, że ich dłuższe boki układamy wzdłuż legarów warstwy górnej. Pomiędzy płytami powinniśmy zachować szczelinę dylatacyjną 2 mm na każdym boku płyty.


Płytę OSB mocujemy do legarów warstwy górnej za pomocą wkrętów do drewna 3,2 x 35 mm lub za pomocą zszywek ocynkowanych o szerokości minimum 12 mm i długości 3 mm w rozstawie około 300 mm. Płyta powinna być montowana na legarach w sposób mijankowy z przesunięciem min. 500 mm. Pomiędzy krawędziami płyt a ścianą powinna być zostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości około
15 mm.


Po zamontowaniu wszystkich płyt OSB na konstrukcji drewnianej wyznaczamy środek podłogi i trasujemy miejsce układania deski startowej.


6. montaż deski

Na minimum 48 godzin przed montażem deski sportowej musi być ona aklimatyzowana w nieotwieranych fabrycznych opakowaniach.


Zszywki mocują wpust deski do płyty w rozstawie co 300 mm.


Po ułożeniu całego pasa desek łączymy je za pomocą zszywek do płyty OSB lub P5 w rozstawie około 300 mm. Pozwoli to na uzyskanie bardzo wytrzymałego połączenia.


Otwieramy kilka opakowań z deskami i układamy wzór podłogi przed jej montażem. Pozwoli nam to na uzyskanie estetycznego wyglądu podłogi.


Układamy pasy desek od lewej do prawej strony. Łączymy deski na zamkach wzdłużnych i dobijamy je drewnianym dobijakiem. Podobnie postępujemy przy połączeniu desek na krótszych czołach. W celu zlicowania połączenia desek dobijamy je na krótszej krawędzi.Przy ścianach i słupach musimy zostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości około 15 mm. Szczelina ta pozwoli na swobodną zmianę wymiarów deski pod wpływem zmian cieplno-wilgotnościowych. Po ułożeniu całej powierzchni podłogi montujemy listwy przyścienne ze szczeliną wentylacyjną.


Wszystkie wentylatory obudowywane są listwami i zabezpieczane ażurową kratką metalową.


7. malowanie linii

Kolejnym etapem jest malowanie linii na podłodze specjalnymi farbami. Po wytrasowaniu zgodnie z projektem i zaznaczeniu linii kontury obklejamy samoprzylepną taśma papierową.


Do malowania linii stosowane są jedno lub dwuskładnikowe farby poliuretanowe do malowania nawierzchni drewnianych.

Farby te są bardzo odporne na ścieranie i są dostępne w kolorach jakie są wymagane przy oznakowanu boisk dla poszczególnych konkurencji sportowych.