fbpx

Projekt CentraLAB

Projekt „CentraLAB – Centralne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Grupy Barlinek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr RPZP.01.02.00-32-0011/18-00.

Cele projektu: Celem projektu jest powołanie w strukturach Wnioskodawcy oraz wyposażenie w niezbędną infrastrukturę Centralnego Laboratorium niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz Grupy Barlinek. Barlinek Inwestycje sp. z o.o. wchodzi w skład kapitałowej Grupy Barlinek.

Planowane efekty: Efektem bezpośrednim pracy Centralnego Laboratorium będzie opracowanie co najmniej 15 nowych grup produktowych rocznie, prowadzenie min. 7 projektów własnych w ciągu kolejnych 5 lat, wsparcie w realizacji projektów finansowanych zewnętrznie (z zachowaniem rozdzielności finansowania i przejrzystość wydatków i efektów). W ramach utworzonego Centralnego Laboratorium utworzonych zostanie min. 3 nowe stanowiska dla osób z wyższym wykształceniem, z perspektywą dalszego wzrostu zatrudnienia dziale R+D oraz CentraLAB.

Wartość projektu: 724 250,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 253 487,50 zł

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2019

Zapytania ofertowe związane z realizacją projektu zamieszczane są na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl