fbpx

Wspólny plan połączenia transgranicznego sporządzony przez BARLINEK Spółka Akcyjna oraz BCDF Limited

BARLINEK S.A.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zarządy spółek Barlinek spółka akcyjna, zarejestrowana i prowadząca działalność zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323, Kielce, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000018891 oraz BCDF Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana i prowadząca działalność zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, Cypr, pod adresem: Dimostheni Severi, 12, 6 piętro, biuro 601, 1080 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek i Syndyka Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu pod numerem HE 211277, podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Działając na podstawie 516§1 kodeksu spółek handlowych zarząd Barlinek spółka akcyjna niniejszym udostępnia do publicznej informacji plan połączenia transgranicznego tych spółek w poniższym brzmieniu:

 

Wspólny plan połączenia transgranicznego sporządzony przez BARLINEK Spółka Akcyjna oraz BCDF Limited (otwórz załącznik)