fbpx

NOTA PRAWNA

1. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie strony internetowej jest: Barlinek Spółka Akcyjna w Kielcach (Barlinek S.A.)

Al. Solidarności 36,
25-323 Kielce,
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000018891
NIP 959-08-21-486
Kapitał zakładowy wpłacony w całości 236.047.500 złotych

2. Barlinek SA nie prowadzi sprzedaży detalicznej lub skierowanej do konsumentów, dlatego informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Prezentowane na stronie internetowej ceny są sugerowanymi cenami katalogowymi netto i mogą różnić się od cen tych produktów stosowanych w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej, które samodzielnie kształtują ceny towarów oferowanych do sprzedaży.

4. Prezentowane na stronie zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na naturalne zróżnicowanie surowca poszczególne deski oraz ich fragmenty mogą różnić się między sobą, m.in. odcieniem, występowaniem sęków czy układem słoi. Z tego samego powodu produkt finalny może nie być identyczny z prezentowanym w materiałach marketingowych, na wzornikach eksponowanych w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej producenta.

5. Informujemy, że mimo możliwości swobodnego pobrania informacji z tej strony i ze stron z nią bezpośrednio powiązanych, to Barlinek SA zachowuje wszelkie prawa do znaków towarowych, oznaczeń handlowych, prawa autorskie do wszelkich utworów (opisów, zdjęć wzorników i aranżacji). Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Barlinek S.A.

6.W przypadku uzyskania pisemnej zgody BARLINEK SA na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
1) wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
2) wykorzystywane utwory (opisy, zdjęcia wzorników i aranżacji) będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Barlinek SA poprzez podanie źródła w postaci https://www.barlinek.com.pl.