fbpx

System chłodzenia podłogowego – wytyczne montażu i użytkowania dla drewnianej deski warstwowej

Systemy instalacji wodnego ogrzewania podłogowego można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń podczas upalnych letnich dni. Połączenie systemów ogrzewania podłogowego z chłodzącym, powinno być ustalone już na etapie projektowania budynku. System chłodzenia podłogowego to system, w którym konstrukcja podłogi odbiera ciepło z pomieszczenia, tym samym obniżając jego temperaturę. Czynnikiem odbierającym ciepło jest zimna woda doprowadzona do rurek zatopionych w wylewce. Rozwiązanie to daje możliwość uzyskania komfortowej temperatury w pomieszczeniu, bez stosowania tradycyjnej klimatyzacji. W pomieszczeniach o bardzo dużym nasłonecznieniu system podłogi chłodzącej bardzo dobrze spełni swoją funkcję na bieżąco odbierając ciepło z powietrza za pośrednictwem schładzanej podłogi. Jest to zgodne z zasadą termodynamiczną przepływu strumienia cieplnego od ośrodka cieplejszego do zimniejszego.

Porady dla montażystów i użytkowników – przestrzeganie ich daje podstawy do honorowania gwarancji udzielonej przez Barlinek.

  • Bardzo ważne, żeby chłodzenie podłogowe wyposażone było w odpowiednie systemy sterowania, które zabezpieczają skraplanie się pary wodnej na powierzchni podłogi. Aby temu zapobiec, temperatura zimnej wody w rurkach nie powinna spaść poniżej określonej wartości. W każdym pomieszczeniu z systemem chłodzenia podłogowego powinien być zainstalowany czujnik przeliczający zależność wilgotności względnej powietrza od temperatury na powierzchni deski i odcinający dopływ zimnej wody przed osiągnięciem tzw. punktu rosy, czyli skraplaniu się pary wodnej na powierzchni desek. Brak takiego zabezpieczenia może spowodować przenikanie wykroplonej wody z powietrza na podłodze, powodując niekontrolowane nawilżanie drewna skutkujące uszkodzeniem drewnianej podłogi jak np. odkształcenie, przebarwienia, powstanie szczelin pomiędzy deskami.
  • Termostaty w pomieszczeniach nie powinny być ustawione na temperaturę niższą niż 23st.C. Dodatkowo różnica temperatury na termostacie, a temperatura w pomieszczeniu nie powinna być większa niż 5st.C. Przykład: temperatura w pomieszczeniu 30st.C, temperatura ustawiona na termostacie min. 25st.C.
  • System chłodzenia podłogowego powinien być zabezpieczony przed spadkiem temperatury wody w instalacji poniżej 18st.C.
  • Maksymalny opór cieplny zainstalowanej podłogi nie może być większy niż R≤0,15m2K/W. Jeżeli drewniana deska warstwowa montowana jest w systemie pływającym, opór cieplny materiału podkładowego nie powinien być większy niż 0,05m2K/W. W celu uzyskania wartości minimalnego oporu cieplnego, Barlinek zaleca klejowy system montażu podłogi lub zastosowanie podkładów podpodłogowych z linii Barlinek Next Step o bardzo niskim współczynniku strat ciepła: FixMat SOUND 2,1SD lub EXTREME 1.5
  • Na 24 godziny przed montażem podłogi należy wyłączyć chłodzenie podłogowe. Po dokonany montażu podłogi, można je uruchomić ponownie po 24 godzinach.
  • Wilgotność wylewki cementowej powinna wynosić maksymalnie do 1,8% a anhydrytowej do 0,3%. Pomiary należy wykonać metodą karbidową tzw. CM.
  • Pozostałe parametry montażu i użytkowania są zgodne z instrukcją montażu i warunkami użytkowania drewnianych podłóg warstwowych. Więcej informacji na https://www.barlinek.com
  • Decyzja o możliwości zastosowania chłodzenia podłogowego wymaga sporządzenia bilansu cieplnego, który powinien powstać na etapie projektowania. Pominięcie tego etapu może prowadzić do wadliwego doboru urządzeń oraz niewystarczającego działania całego systemu chłodzącego.