fbpx

Czym należy się kierować dobierając podkład do drewnianych podłóg warstwowych Barlinka*?


Podłoga ułożona z drewnianych desek warstwowych musi spełniać oczekiwania odnośnie jakości i komfortu użytkowania przez długie lata. Dlatego ważne jest, aby wybrać najlepszy podkład, który jest elementem łączącym podłogę z podłożem.

Podkład powinien spełniać następujące funkcje:

  1. Zapewnić poprawny, zgodny z wytycznymi Barlinka montaż.
  2. Poprawiać właściwości użytkowe podłogi, zarówno w obszarze akustyki (redukcja odgłosów kroków) jak i komfortu termicznego (ogrzewanie lub chłodzenie podłogowe).
  3. Zapewnić podłodze trwałość na wiele lat.

Zalecenia Barlinka dotyczące parametrów podkładów podłogowych w zależności od wymaganych parametrów podłogi:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA / KONSTRUKCJI

Ogrzewanie, chłodzenie podłogowe (Rƛ,B)

Wszystkie drewniane podłogi Barlinka można montować na wodnych lub elektrycznych  systemach ogrzewania podłogowego oraz systemów chłodzenia podłogowego. Największą efektywność systemu grzewczego/chłodzącego uzyska się stosując podkłady podpodłogowe o jak najmniejszym współczynniku strat ciepła (R).

Maksymalna dopuszczalna wartość oporu cieplnego R dla układu deska warstwowa + podkład nie może przekroczyć:

Na systemach ogrzewania podłogowego: R ≤ 0,15 m²K/W

Na systemach chłodzenia podłogowego: R ≤ 0,11 m²K/W

Przy oporze cieplnym drewnianej deski warstwowej wynoszącym R = 0,1 m²K/W wynika, że opór cieplny podkładu pod deskę warstwową nie powinien przekroczyć:

Na systemach ogrzewania podłogowego: R ≤ 0,05 m²K/W

Na systemach chłodzenia podłogowego: R ≤ 0,01 m²K/W

W ofercie Barlinka spełniają to podkłady:

• FixMat SOUND 2.1SD

• EXTREME 1.5

Podkład bez ogrzewania, chłodzenia podłogowego  (Rƛ)

IZOLACJA TERMICZNA

Na podłożach nieogrzewanych zalecamy stosować podkłady o większym oporze cieplnym. Podkłady, których opór cieplny jest R≥0,05 m²K/W zwiększają opór cieplny systemu deska warstwowa + podkład co powoduje wzrost temperatury na powierzchni podłogi. Podkłady o dużym oporze cieplnym zalecamy stosować nad pomieszczeniami nieogrzewanymi jak garaże, piwnice, korytarze, itp.

W ofercie Barlinka spełniają to podkłady:

• Płyty podpodłogowe Eko

• Mata korkowa

Wyrównanie nierówności powierzchni (PC)

Poprawny montaż podłogi wymaga niwelowania przez podkład drobnych nierówności podłoża. Im wyższa wartość współczynnika PC tym lepiej podkład spełnia swoja funkcję wyrównywania powierzchni. Parametr ten ma również wpływa na poprawę komfortu akustycznego (brak mostków akustycznych). Barlinek zaleca minimalne wymagania dla podkładu na poziomie PC≥0,5mm.

W ofercie Barlinka spełniają to podkłady:

• Płyty podpodłogowe Eko

• Mata korkowa

• FixMat SOUND 2.1SD

Ochrona przed wilgocią resztkową w podłożu (SD)

SD>75

Barlinek zaleca stosowanie podkładów ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową. Im wyższa wartość współczynnika SD tym lepiej podłoga jest chroniona przed działaniem wilgoci. Zalecany SD>75 m. W przypadku wyboru podkładu należy bez zintegrowanej bariery przeciwwilgociowej należy ją zastosować  jako osobną dodatkową warstwę.

W ofercie Barlinka spełniają to podkłady:

• FixMat SOUND 2.1SD

Odporność na obciążenia i codzienne użytkowanie (DL, CC, CS)

Bardzo ważne jest żeby podkład był w stanie sprostać różnego typu obciążeniom przez długie lata użytkowania i nie stracił swoich właściwości oraz nie uległ odkształceniom. Podkład poddawany jest codziennie obciążeniom na skutek chodzenia, obciążenia meblami itp.:

• DL – dynamiczne wymagania na skutek chodzenia

• CS – krótkotrwałe obciążenie

• CC – długotrwałe obciążenie statyczne np. meble ustawione na podłodze

Barlinek zaleca następujące wymagania dla podkładów w zależności od miejsca ich zastosowania:

Minimalne wymaganiaWyższe wymagania**
DL ≥ 25 000 cykliDL ≥ 100 000 cykli
CS ≥ 150 kPaCS ≥ 220 kPa
CC ≥ 20 kPaCC ≥ 40 kPa
W ofercie Barlinka spełniają to podkłady:

·         Płyty podpodłogowe Eko

·         Mata korkowa

·         FixMat SOUND 2.1SD

·         EXTREME 1.5

W ofercie Barlinka spełniają to podkłady:

·         FixMat SOUND 2.1SD

·         EXTREME 1.5

**Przy montażu pływającym jodełki Barlinka z zamkiem Optilock, niezależnie od miejsca montażu zalecamy podkład o minimalnym parametrze DL ≥ 100 000 cykli oraz CS ≥ 220 kPa.

Ważne: 10 kPa ~ ok. 1 t/m2

Izolacyjność akustyczna (IS)

Podkład pod drewniane podłogi warstwowe powinien w znacznym stopniu redukować dźwięki uderzeniowe. Hałas pojawiający się na skutek chodzenia w pomieszczeniu znajdującym się na wyższym piętrze określany jest jako dźwięk uderzeniowy.

Barlinek zaleca następujące wymagania dla podkładów w zależności od miejsca ich zastosowania:

Minimalne wymaganiaWyższe wymagania
IS ≥ 14 dBIS ≥ 18 dB
W ofercie Barlinka spełniają to podkłady:

·         Płyty podpodłogowe Eko

·         Mata korkowa

·         FixMat SOUND 2.1SD

·         EXTREME 1.5

W ofercie Barlinka spełniają to podkłady:

·         Płyty podpodłogowe Eko

·         FixMat SOUND 2.1SD

·         EXTREME 1.5

Redukcja hałasu w pomieszczeniu (RWS)

Hałas powstający w pomieszczeniu na skutek kroków określany jest jako RWS (Reflecting Walk Sound). Stosując odpowiednie podkłady możemy skutecznie zredukować natężenie hałasu w pomieszczeniu. Niestety parametry standardu badań tego parametru są w trakcie opracowywania i nie ma aktualnie obowiązującej metody badawczej.  Z praktyki wiemy, że im większa gęstość podkładu tym większa redukcja hałasu w pomieszczeniu.

Barlinek zaleca podkłady redukujące poziom hałasu w pomieszczeniu:

• FixMat SOUND 2.1SD

• EXTREME 1.5

Każdy podkład charakteryzuje się innymi właściwościami w zastosowaniu pod podogę drewnianą, dlatego wybierz odpowiedni podkład według swoich potrzeb.

ZASTOSOWANIE PODKŁADÓW BARLINKA – PORÓWNANIE
ZASTOSOWANIEFixMat SoundEXTREME 1.5Mata korkowaPłyta Eko
Wyciszenie podłogi
Wyciszenie pomieszczenia
Przewodność cieplna
Paraizolacja
Odporność na obciążenia
Wyrównanie podłoża
Izolacja termiczna

*PPowyższe wytyczne należy traktować jako zalecenia producenta drewnianych podłóg warstwowych. Wymagania stawiane podkładom podpodłogowym są opracowane również przez FEP (Europejska Federacja Przemysłu Parkietowego) w biuletynie technicznym z luty 2022 r.