fbpx

Podłoga Barlinek w Twoim wnętrzu   

Zobacz wizualizację

Przedłużenie gwarancji

Deska barlinecka to naturalna , trójwarstwowa podłoga drewniana najwyższej jakości, objęta 20 lub 25 a nawet 30 – letnią gwarancja producenta – firmy Barlinek.
Gwarancja Firmy Barlinek obejmuje jakość i estetykę wykonania produktu, trwałość konstrukcji deski, i dotyczy jedynie podłóg zamontowanych, użytkowanych i pielęgnowanych zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania.

 

Jak przedłużyć gwarancję na Deskę Barlinecką o kolejne 10 lat?

To proste. Wystarczy, że zatrudnisz do montażu Deski Barlineckiej fachową ekipę montażową polecaną przez producenta. Lista Autoryzowanych Montażystów dostępna na www.barlinek.com

Warunki przedłużenia gwarancji na produkt i realizacji gwarancji w tym okresie.

Barlinek przedłuża okres gwarancji o kolejne, dodatkowe 10 lat na produkt pod warunkiem spełnienia przez nabywcę niżej określonych warunków. Dodatkowy 10 letni okres Gwarancji obejmuje Polskę i jest liczony od dnia następnego po zakończeniu gwarancji jaką Klient otrzymał przy zakupie produktu (deski) w punkcie sprzedaży. Za datę zakończenia okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę (dzień i miesiąc) określone na fakturze na zakup produktu z uwzględnieniem udzielonego, zapisanego w karcie gwarancyjnej okresu gwarancyjnego (25, 20, 30 lat).

 

Warunki przedłużenia gwarancji na produkt o kolejne 10 lat:

  • Montaż zakupionej deski barlineckiej zostanie wykonany przez autoryzowanego montażystę Firmy Barlinek
  • Klient będzie dysponował i załączy do zgłoszenia wady:
    – fakturę zakupu deski,
    – protokół z wykonania montażu deski (pomiarów wilgotności), wystawiony przez autoryzowanego
    montażystę i podpisany czytelnie z imienia i nazwiska przez Montażystę i Klienta – Inwestora.

 

Faktura zakupu oraz protokół układania deski barlineckiej muszą być przechowywane przez Klienta przez cały okres gwarancyjny. Warunki określone powyżej muszą być spełnione łącznie, niezależne od spełnienia ogólnych warunków gwarancji.

Protokoły z wykonania montażu deski barlineckiej w formacie PDF są dostępne na www.barlinek.com.pl po wybraniu dowolnej podłogi Barlinka.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wobec sprzedającego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Podłogę barlinecką należy ułożyć zgodnie z zasadami i warunkami montażu, określonymi ściśle w instrukcji montażu i użytkowania deski barlineckiej. Barlinek nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany nieprawidłowo.

Przedłużona gwarancja nie znajduje zastosowania w wypadku modyfikacji produktu lub jego naprawy we własnym zakresie, jeżeli te prace nie zostały pisemnie uzgodnione z producentem.

W pozostałym zakresie znajdują zastosowania ogólne warunki gwarancji.

 

Dokumenty:

Protokół z wykonania montażu deski (pomiarów wilgotności), znajdziesz w zakładce: Dokumenty Techniczne.
Podpisując go jako Inwestor zwróć uwagę czy podpis Autoryzowanego Montażysty* jest czytelny (imię i nazwisko).

*Sprawdź również czy montażysta znajduje się na liście autoryzowanych przez Barlinek (link).