fbpx

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI TRÓJWARSTWOWEJ PODŁOGI BARLINKA

Barlinek przedłuża okres gwarancji o kolejne, dodatkowe 10 lat na Deskę Barlinecką pod warunkiem spełnienia przez nabywcę niżej określonych warunków.
Przedłużona 10 letnia gwarancja obejmuje Polskę a jej okres trwania jest liczony od dnia następnego po zakończeniu standardowego okresu gwarancyjnego (odpowiednio 20, 25, 30 lat).
Przedłużenie gwarancji nie obejmuje podłóg w obiektach inwestycyjnych.

Warunki przedłużenia gwarancji i realizacji gwarancji w tym okresie:

1. Wystarczy, że zakupisz Deskę Barlinecką w jednym z salonów sprzedaży produktów marki Barlinek: lista punktów
2. Zatrudnisz do montażu Deski Barlineckiej fachową ekipę montażową polecaną przez producenta – Lista Autoryzowanych Montażystów: lista
3. Podłoga barlinecka zostanie ułożona zgodnie z zasadami i warunkami instrukcji montażu
4. Zachowasz poniższe dokumenty przez cały okres gwarancyjny:

– dowód zakupu (fakturę, rachunek, dowód zapłaty) produktu Barlinek,
– protokół montażu podłogi (protokół pomiaru wilgotności podłoża), wystawiony przez Autoryzowanego Montażystę i podpisany czytelnie z imienia i nazwiska przez montażystę i Klienta;

Warunki określone powyżej muszą być spełnione łącznie, niezależne od spełnienia ogólnych warunków gwarancji.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wobec sprzedającego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W pozostałym zakresie znajdują zastosowania ogólne warunki gwarancji.

Dokumenty:

Protokół montażu podłogi (protokół pomiaru wilgotności podłoża) w formie PDF, znajdziesz w zakładce: Dokumenty Techniczne: link
Uwaga: Podpisując Protokół zwróć uwagę czy podpis Autoryzowanego Montażysty* jest czytelny (imię i nazwisko).

*Sprawdź czy montażysta znajduje się na Liście Autoryzowanych Montażystów Barlinek: lista.