fbpx

WARUNKIEM OTRZYMANIA GWARANCJI PRODUCENTA [pobierz >>>] NA PODŁOGĘ JEST PRZESTRZEGANIE ZASAD MONTAŻU W SYSTEMIE NEXT STEP Z ZASTOSOWANIEM AKCESORIÓW Z OFERTY BARLINEK (podkład podpodłogowy Extreme 1.5 [przejdź do strony >>>], rekomendowany klej [przejdź do: Rekomendacji systemów klejowych >>>].

PODŁOGI HYBRYDOWE NEXT STEP to kolekcja, w której warstwa użytkowa jest pozyskana z prawdziwego drewna, a rdzeń wykonany jest z mineralnego kompozytu, przyjaznego dla ludzi. Efektem są bardzo trwałe i wytrzymałe podłogi. Rdzeń DENSCORETM sprawia, że PODŁOGI HYBRYDOWE BARLINEK są bardzo twarde. Dzięki wysokiemu współczynnikowi przenikania ciepła podłogi doskonale sprawdzą się w systemach ogrzewania i chłodzenia podłogowego w systemie klejowym. Powierzchnia PODŁÓG HYBRYDOWYCH jest całkowicie odporna na najczęstsze rodzaje plam: z czerwonego wina, oliwy czy acetonu. Na twardość całej powłoki ceramicznej składa się kilka warstw lakieru z domieszką KORUNDU, który chroni ją przed zużyciem nawet podczas intensywnego użytkowania. Dzięki temu HYBRYDOWE DESKI BARLINECKIE można wykorzystywać nie tylko w pomieszczeniach  mieszkalnych, ale też w hotelach i innych miejscach użytku publicznego np. biurach i salach konferencyjnych. Struktura lakieru ULTRA HARD ogranicza również ryzyko poślizgu w łazienkach czy kuchniach.

PODŁOGI HYBRYDOWE – MONTAŻ W SYSTEMIE PŁYWAJĄCYM

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Zanim podłoga zostanie dostarczona na miejsce montażu, w budynku muszą być zamontowane drzwi i okna, wszystkie prace „mokre” muszą być zakończone, np. tynkowanie, budowa ścianek działowych, malowanie, itp. Jeżeli pod miejscem montażu podłogi w budynku znajdują się piwnice, muszą być suche i dobrze wentylowane. Deski można montować we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych jak: pokoje, sypialnie, kuchnie czy łazienki oraz w większości pomieszczeń użyteczności publicznej.

1.


Z opakowaniami zawierającymi deski podłogowe należy obchodzić się ostrożnie podczas transportu i rozładunku, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Deski podłogowe w oryginalnym opakowaniu powinny być przechowywane w suchym miejscu, w pozycji poziomej, na paletach lub belkach drewnianych. Musi być zapewniona wolna przestrzeń co najmniej 75 mm pomiędzy opakowaniami z desek, a podłożem. Podłoga powinna być przechowywana w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu, w którym ma być położona, przez co najmniej 48 godzin, aby zapewnić jej aklimatyzację. Wilgotność względna w miejscu składowania i montażu podłóg z powinna wynosić od 45% do 60%. Temperatura powietrza powinna wynosić od +18°C do +24°C.

2.


Wilgotność podłoża drewnianego (lub płyt drewnopochodnych) nie powinna przekraczać 9%. Wilgotność podłoża betonowego nie powinna przekraczać 2%, a podłoża anhydrytowego – 0,5%. Wilgotność podłoża należy mierzyć metodą karbidową tzw. CM. Wyniki pomiarów powinny zostać udokumentowane.

3.


Maksymalne dopuszczalne nierówności mogą wynosić do 3 mm, mierzone na długości 2 m. Nierówności lokalne/miejscowe nie większe niż 2 mm na długości 1 m.

4.


Podłoże powinno być suche, stabilne bez zarysowań, pęknięć oraz czyste bez widocznych zabrudzeń substancjami chemicznymi, takimi jak: farby, pozostałości kleju, tłuszcz, wosk, itp.

5.


Pęknięcia i ubytki podłoża powinny być zaszpachlowane. W przypadku montażu na podłożu z trwale przyklejonymi płytkami ceramicznymi, należy wypełnić szpachlą wszystkie fugi pomiędzy płytkami. Przed rozłożeniem podkładu pod deski podłoże należy zamieść lub odkurzyć.

6.


Nie można montować desek podłogowych na istniejących miękkich wykładzinach dywanowych, wykładzinach PCV, dywanach.

7.


Deski można montować w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza oraz narażonych na krótkotrwałe zachlapania wodą.

8.


W pomieszczeniach o wymiarach do 12m x 12m wykonujemy dylatację o szerokości 7mm. Dla pomieszczeń o szerokości lub długości powyżej 12m musimy zwiększyć jej wielkość. Na każde 0,9m powyżej 12m należy dodać po 1mm. Dla przestrzeni przekraczających 20m długości lub szerokości podłogi należy stosować tak zwane dylatacje pośrednie. W łazience przy montażu klejowym można zmniejszyć szerokość dylatacji do 3mm.

9.


Należy koniecznie zastosować specjalny podkład poliuretanowo-mineralny NEXT STEP z oferty Barlinka. Ważne jest, aby podkład był w stanie sprostać różnym typom obciążeń przez cały okres użytkowania.

10.


Deski podłogowe Next Step można montować na wodnym lub elektrycznym ogrzewaniu podłogowy. NIE NALEŻY używać elektrycznych mat grzewczych, które nie są osadzone w wylewce betonowej lub anhydrytowej.

Źródło ciepła systemu ogrzewania musi znajdować się w odległości minimum 15 mm od desek podłogowych.

Dopuszczalny montaż tylko poprzez przyklejenie do podłoża [zobacz rekomendowane kleje >>>]

Przed montażem deski na ogrzewaniu podłogowym należy wykonać tzw. wygrzewanie wylewki. Polega ono na cyklicznym jej nagrzewaniu w celu wyeliminowania tzw. wilgoci szczątkowej z wylewki oraz pozbycia się niebezpiecznych naprężeń podkładu. Protokół wygrzewania wylewki opisujący cały cykl wygrzewania znajduje się na stronie barlinek.com

WAŻNE

• Warunkiem przystąpienia do układania desek na ogrzewaniu podłogowym jest przeprowadzenie procesu wygrzewania wylewki i sporządzenie protokołu z wygrzewania. Informacje o wygrzewaniu wylewki i protokół dostępne na stronie www.barlinek.com. Jeśli po procesie wygrzewania wylewki nastąpiła przerwa w działaniu ogrzewania, na kil-kanaście dni przed montażem należy ustawić ogrzewanie na 21°C i w tej temperaturze montować podłogę. Proces wygrzewania wylewki należy wykonywać również w okresie letnim. W przypadku klejenia do podkładu należy przestrzegać zaleceń rekomendowanych przez Barlinek producentów systemów klejowych.

• W celu uzyskania optymalnej temperatury po montażu zaleca się utrzymanie jej na poziomie 21°C przez pierwsze 48 godzin, a następnie zwiększanie o 1-2° dziennie. Granicą, powyżej której nie powinno się ustawiać ogrzewania, jest 27°C na powierzchni deski. Niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego przez cały rok w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna powietrza w granicach 45-60%.

Wilgotność wylewki w przypadku montażu na ogrzewaniu podłogowym nie powinna przekroczyć:• 1,8% dla wylewek cementowych mierzonych metodą CM,

• 0,3% dla wylewek anhydrytowych mierzonych metodą CM.

• Aby nie doprowadzić do nierównomiernej pracy drewna i rdzenia deski, cała powierzchnia podłogi powinna być ogrzewana. Gwarantuje to również największy komfort użytkowania (brak chłodniejszych miejsc na podłodze).

Podłogi na ogrzewaniu podłogowym nie wolno przykrywać dywanami. Meble ustawiane na ogrzewaniu podłogowym, np. kanapy, powinny mieć nóżki o min. 10 cm wysokości.

• Podczas montażu pływającego bezpośrednio na wylewkę należy położyć folię paroizolacyjną. Folię montujemy na zakładkę o szerokości 20 cm i sklejamy taśmą. Nie jest to wymagane przy zastosowaniu podkładu zintegrowanego z folią przeciwwilgociową lub z folią aluminiową.

• W okresie grzewczym mogą wystąpić szczeliny włosowe pomiędzy deskami na skutek minimalnej pracy desek.

• Na koniec sezonu grzewczego temperatura powinna być stopniowo obniżana o ok. 1°C lub 2°C na dobę aż do temp. pokojowej ok. 21°C.

11.


Pamiętajmy, że warstwa wierzchnia desek to fornir wykonany z naturalnego drewna. Przed montażem wyjąć deski z kilku opakowań i dobierać deski w pasującym kolorze i długości. Pamiętaj, że drewno jest produktem naturalnym i każda deska jest inna.

12.


Przed montażem wyjąć deski z kilku opakowań i dobierać deski w pasującym kolorze i długości.

13.


Przed montażem inwestor lub parkieciarz powinien skontrolować deski podłogowe i sprawdzić czy są one zgodne z zamówieniem. Deski podłogowe należy sprawdzać pod kątem jakości, wykończenia, połysku, koloru, uszkodzeń mechanicznych i klasy warstwy wierzchniej oraz tej samej partii produkcyjnej (wszystkie informacje znajdują się na etykiecie, instrukcji lub karcie produktu). W razie wątpliwości inwestor lub parkieciarz nie powinien używać żadnej deski, którą uważa za nieodpowiednią do montażu i powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Zamontowanie uszkodzonej deski skutkuje utratą gwarancji. Przy zamawianiu podłogi należy wziąć pod uwagę współczynnik odpadu wynoszący do 5%.

14.


Zalecamy przed rozpoczęciem montażu zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia, aby szczegółowo zaplanować rozkład desek. Znając szerokość deski (190 mm) możemy policzyć i tak przyciąć deski, żeby w ostatnich pasach podłogi szerokość desek była większa niż 50 mm. Takie zalecenie wynika wyłącznie z walorów estetycznych i nie wpływa na użytkowanie podłogi.

15.


Na podłodze można ustawiać ciężkie przedmioty takie jak wyspa kuchenna, meble.

16.


Zalecane narzędzia i materiały do montażu podłogi:
• Okulary ochronne
• Odkurzacz lub szczotka do zamiatania
• Ochraniacze na kolana
• Rękawice ochronne
• Młotek stalowy 300 g do 500 g
• Kliny dylatacyjne
• Dobijak
• Łapa metalowa
• Miara taśmowa
• Ołówek
• Ręczna piła do cięcia drewna
lub wyrzynarka elektryczna
• Poziomica
• Nożyk do cięcia
• Taśma do sklejenia foli
• Podkład pod deskę NEXT STEP
• Folia paroizolacyjna

MONTAŻ

17.


Rozkładamy podkład pod deskę. Sąsiadujące wstęgi podkładu mają być zamontowane stycznie ze sobą i sklejone taśmą.

18.


Montaż rozpoczynamy z lewej strony ściany i kontynuować w prawą stronę. Wielkość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić minimum 7 mm. Przy zachowaniu takiego samego wymiaru szczeliny pomocne będą kliny dylatacyjne lub kawałki układanych desek. Szczelina dylatacyjna powinna być wykonana wzdłuż obwodu pomieszczenia oraz wokół wszelkich innych przeszkód jak, słupy, schody, płytki ceramiczne, itp.

19.


Wkładamy krótką krawędź kolejnej deski pod kątem ok. 20° do pierwszej i opuszczamy. Połączone deski muszą być dokładnie w jednej linii.

20.


Do cięcia desek możemy zastosować piłę ręczną lub elektryczną. Pamiętajmy żeby po odcięciu ostatniej deski zostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości minimum 7 mm. Jeżeli odcięty kawałek deski ma długość powyżej 200 mm możemy wykorzystać go do rozpoczęcia montażu drugiego pasa podłogi. Odległość pomiędzy połączeniami czołowymi w dwóch sąsiadujących pasach podłogi powinna wynosić minimum 200 mm.

21.


Ostatnia deskę w pierwszym pasie podłogi możemy odciąć również za pomocą ostrego nożyka. Nacinamy kilkukrotnie wierzchnią warstwę użytkową, a następnie łamiemy deskę opierając ją na krawędzi. Przy krótkich odcinkach zalecamy użycie piły ręcznej lub elektrycznej.

22.


Ostatnią deskę dobijamy delikatnie za pomocą łapy metalowej, niwelując ewentualne szczeliny.


METODA 1 – UKŁADANIE POJEDYNCZYCH DESEK

23.


Deskę w drugim pasie podłogi wkładamy pod kątem ok. 20° w zamek pierwszej deski.

24.


Montaż drugiej deski w drugim pasie polega na połączeniu desek na krótkiej krawędzi. Pierwsza deska uniesiona pod kątem ok. 20° (pomocne będą kliny podpierające), druga pod kątem ok. 20° w stosunku do pierwszej, wkładana w krótką krawędź (1) a następnie opuszczana tak, aby deska oparła się na zamku wzdłużnym pierwszego pasa (2). Ważne aby dosunąć uniesioną deskę do zamka wzdłużnego ~2 mm szczeliny.

25.


Zostawiamy ~2 mm szczeliny przy zamku wzdłużnym pierwszego pasa desek (!). Następnie delikatnie dobijamy deskę na zamku wzdłużnym (2) Montaż ten wykonujemy przy deskach uniesionych pod kątem ok 20° (1) wysuwamy kliny podpierające deskę (3).

26.


Delikatnie opuszczamy (1) dobijając deski (2) wzdłuż całego pasa podłogi (należy uważać żeby nie uszkodzić mechanicznie zamka deski). Dobijak dotyka wystającej części zamka. Nie należy dobijać warstwy użytkowej! Montaż kolejnych desek w pasie podłogi tak jak na rysunkach 24, 25, 26, 27.


METODA 2 – UKŁADANIE CAŁYMI RZĘDAMI

27.


Układamy równo drugi pas podłogi. Dosuwamy do pierwszego pasa (2). Przy pomocy kawałka deski połącz dwie montowane deski (1). Podnieś cały pas z desek w górę tak aby pióro znalazło się we wpuście pierwszego pasa (3).

28.


Podniesiony pas podłogi staramy się stopniowo docisnąć piórem we wpust na całej długości. Delikatne dobijaj deski na całej długości pasa (1). Podczas dobijania pas podłogi opadnie na podłoże (2).

29.


Cały pas delikatnie dobijamy na całej szerokości podłogi (1). Dobijamy również pas od ściany wg rys.6

30.


Za pomocą metalowej łapy dobijamy ostatni rząd desek.

31.


Przy rurkach od kaloryferów na desce musimy narysować otwory o średnicy większej o 14 mm.

32.


Wycinamy otwory w desce. Rysujemy linię przez środek otworów i za pomocą piły przecinamy deskę.

33.


Doklejamy odcięty kawałek deski za pomocą kleju montażowego.

34.


W przejściach z jednego pomieszczenia do drugiego nie ma konieczności wykonywania szczeliny dylatacyjnej. Wykonujemy ją tylko przy ścianach i innych elementach na stałe wbudowanych w budynek np. schody, słupy i inne przeszkody.

35.


Ważne przy montażu. Możliwy montaż „od tyłu”. Pióro montowanej deski wpinamy we wpust deski na zamku wzdłużnym i przesuwamy do zamka na krótkiej krawędzi (1). Opuszczamy deskę (2), delikatnie dobijamy i łączymy deski (3).

36.


Produkt można montować w łazienkach i innych pomieszczeniach, gdzie mogą przydarzać się rozlania wody. W tych pomieszczeniach należy przykleić deski do podłoża klejem z Systemu Next Step [przejdź do rekomendacji systemów klejowych >>>].Aby woda nie przedostała się pod podłogę (co może stwarzać warunki do rozwoju grzybów, pleśni, przykrych zapachów), na obwodowych dylatacjach musi być zastosowany elastyczny uszczelniacz hydrofobowy (np. silikon).

37.


Dylatację należy koniecznie stosować wokół ścian, obudów brodzików, wanien, muszli klozetowych i innych przeszkód trwale przymocowanych do podłoża. W przypadku montażu w takich pomieszczeniach należy przykleić podłogę do podłoża. Do przyklejenia podłogi należy użyć rekomendowanego systemu klejowego. Więcej informacji na stronie barlinek.com.

38.


Po zamontowaniu całej powierzchni podłogi, należy zamontować dekoracyjne listwy przypodłogowe. Listwy mocujemy tylko i wyłącznie do ścian, za pomocą klipsów mocujących lub kleju montażowego.

39.


Naturalny układ podłogi uzyskamy mieszając deski o różnych długościach w jednym pasie podłogi.

40.


Minimalne zalecane przesunięcie połączeń na krótkich krawędziach desek w sąsiadujących pasach podłogi musi być większe niż 200 mm.

PODŁOGI HYBRYDOWE – MONTAŻ NA KLEJ DO PODŁOŻA


Zobacz także: Rekomendacja systemów klejowych dla podłóg hybrydowych z kolekcji Next Step >>>

System można montować w łazienkach i podobnych tego typu pomieszczeniach narażonych na miejscowe zachlapania wodą powierzchni podłogi. W tych pomieszczeniach należy przykleić deski do podłoża klejem z Systemu Next Step Również w przypadku montażu na systemach ogrzewania podłogowego deski należy przykleić do podłoża. [przejdź do Rekomendacji Systemu Klejowego >>> ]. Należy przestrzegać zaleceń producenta systemu klejowego.