fbpx

PANELE WINYLOWE MONTAŻ

WPROWADZENIE

1.


Panele SPC LVT zaprojektowane przez Barlinek, jako kolekcja NOWOCZESNYCH PODŁÓG WINYLOWYCH NEXT STEP, są przeznaczone zarówno do montażu pływającego, jaki i klejowego (w szczególnych przypadkach) wewnątrz pomieszczeń.

PRZED MONTAŻEM

2.


Przechowywanie
Panele winylowe NEXT STEP muszą być przechowywane na płaskiej powierzchni, w pomieszczeniu suchym i zaopatrzonym w wentylację. Nie należy przechowywać paneli w pomieszczeniach zimnych (poniżej 0°C), ani bardzo ciepłych (powyżej 35°C) oraz pomieszczeniach zawilgoconych.

3.


Kontrola przed montażem
Kupujący powinien być świadomy, że pomiędzy różnymi partiami produkcyjnymi podłóg winylowych Next Step, mogą występować niewielkie różnice w odcieniach. Dlatego w obrębie jednego pomieszczenia powinno się montować podłogi pochodzące z jednej partii produkcyjnej. Kontrola zgodności partii produkcyjnej winna być przeprowadzona przed rozpoczęciem montażu. Nr partii produkcyjnej podany jest na opakowaniu podłóg Next Step, na etykiecie czołowej (tzw. „Batch no”). Dla ułatwienia identyfikacji partii produkcyjnej zamontowanych podłóg w procesach posprzedażowych, zaleca się wykonanie i zachowanie po montażu zdjęcia etykiety czołowej opakowania po zamontowanych podłogach, z widocznym numerem partii produkcyjnej.

4.


W przypadku zauważenia wspomnianych błędów należy odstąpić od montażu i skontaktować się ze sprzedawcą, celem uzgodnienia dalszego postępowania.

5.


Aklimatyzacja
NEXT STEP LVT nie wymagają szczególnej aklimatyzacji. Jednakże BARLINEK S.A. zaleca pozostawienie na 24 godziny paneli w stałej temperaturze pokojowej (18°C~29°C) aby zapewnić dostosowanie się temperatury paneli do temperatury w pomieszczeniu oraz optymalne parametry paneli do instalacji.

Nie wolno montować paneli winylowych LVT narażając je na gwałtowną zmianę temperatury (np. dostawa w mroźne dni do ogrzewanego pomieszczenia i rozpoczęcie montażu bez czasu aklimatyzacji.

6.


PODKŁAD POD PODŁOGI NEXT STEP

Do montażu pływającego NEXT STEP LVT należy zastosować dodatkowy podkład tłumiący. Warunkiem zachowania pełnej gwarancji na podłogi jest zastosowanie dedykowanego podkładu BARLINEK S.A. o nazwie Next Step EXTREME 1.5.

7.


Panele winylowe NEXT STEP wymagają zachowania równości w zakresie do 5mm różnicy przy łacie 2m. W przypadku montażu podłóg winylowych Next Step w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, zaleca się równanie podłoża za pomocą mas szpachlowych wyrównujących.

8.


Do przyklejenia podłogi należy użyć rekomendowanego systemu klejowego (zobacz rekomendowane kleje >>>). W trakcie procesu przygotowania podłoża pod podłogi klejone oraz w trakcie klejenia należy bezwzględnie stosować się do instrukcji wytycznych systemów klejowych.

9.


Deski podłogowe Next Step można montować na wodnym lub elektrycznym ogrzewaniu podłogowy. NIE NALEŻY używać elektrycznych mat grzewczych, które nie są osadzone w wylewce betonowej lub anhydrytowej.

Źródło ciepła systemu ogrzewania musi znajdować się w odległości minimum 15 mm od paneli LVT.

WAŻNE

Warunkiem przystąpienia do układania paneli na ogrzewaniu podłogowym jest przeprowadzenie procesu wygrzewania wylewki i sporządzenie protokołu z wygrzewania. Informacje o wygrzewaniu wylewki i protokół dostępne na stronie www.barlinek.com. Proces wygrzewania wylewki należy wykonywać również w okresie letnim. W przypadku klejenia do podłoża należy przestrzegać zaleceń rekomendowanych przez Barlinek producentów systemów klejowych. [zobacz rekomendowane kleje >>>]

Granicą, powyżej której nie powinno się ustawiać ogrzewania, jest 27°C na powierzchni panelu. Wilgotność wylewki w przypadku montażu na ogrzewaniu podłogowym nie powinna przekroczyć:• 1,8% dla wylewek cementowych mierzonych metodą CM, oraz 0,3% dla wylewek anhydrytowych mierzonych metodą CM.

10.


Większe spękania i uszkodzenia jastrychu wymagają naprawy przed montażem.
Tabela poniżej wskazuje dopuszczalne odchylenia i niedoskonałości różnych podłoży przy montażu NEXT STEP LVT.
Jeśli w tabeli nie ma wskazówek co do Twojego podłoża, skontaktuj się ze sprzedawcą lub Działem Technicznym BARLINEK S.A.

Rodzaj podłoża – Możliwość instalacji
Jastrychy cementowe – TAK – maksymalna różnica 5mm na łacie 2m
Jastrychy anhydrytowe – TAK – maksymalna różnica 5mm na łacie 2m
Płytki ceramiczne, kamień, marmur – TAK – maksymalne rozmiary fugi: 7mm szerokości / 2mm głębokości / 2mm uskoku pomiędzy płytkami
Kompaktowe wykładziny PCV (heterogeniczne, homogeniczne, linoleum) – TAK – jeśli uszkodzenia nie przekraczają 10% powierzchni. Miejscowe ubytki muszą zostać zaszpachlowane.
Posadzki żywiczne i malowane – TAK – jeśli uszkodzenia nie przekraczają 10% powierzchni. Miejscowe ubytki muszą zostać zaszpachlowane.
Podłogi pływające – NIE – przed montażem należy zdemontować starą podłogę
Wykładziny dywanowe – NIE – przed montażem należy zdemontować starą podłogę
Zewnątrz budynków – INSTALACJA ZABRONIONA

11.


WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA

Panele winylowe NEXT STEP są produktem generalnie odpornym na działanie wilgoci. BARLINEK S.A. rekomenduje stosowanie się przy montażu podłóg do zasad sztuki budowlanej i  posadzkarskiej, wskazówek ITB, aby uniknąć rozwoju bakterii i pleśni pod panelami w trakcie użytkowania. Miejsce instalacji powinno być odpowiednio ogrzane i osuszone. Następnie należy dokonać pomiarów wilgotności podłoża w min. 5 różnych punktach, zaś poziom wilgotności podłoża powinien być niższy niż 2% CM (jastrych cementowy) oraz 0,5% CM (jastrych anhydrytowy). 9

12.


PANELE WINYLOWE MONTAŻ – GENERALNE WSKAZÓWKI DO INSTALACJI

Obwodowa szczelina dylatacyjna

Panele winylowe NEXT STEP w porównaniu do innych paneli bazujących na PCV są bardzo stabilne wymiarowo – zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Wymagają jednak również stosowania obwodowych szczelin dylatacyjnych. Sprawdź całe pole instalacji podłogi I upewnij się, że wymiary całej powierzchni pozwolą na pozostawienie min. ok. 10 mm szczeliny dylatacyjnej przy każdej ścianie. W przypadku montażu w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie, np. duże przeszklenie, należy w linii ściany takiego przeszklenia zastosować większą dylatację, do 15mm.

13.


Aby uzyskać właściwą szerokość szczeliny dylatacyjnej, należy stosować kliny dylatacyjne, które należy usunąć po zamontowaniu całej podłogi. Obwodowa szczelina dylatacyjna powinna być pozostawiona wokół wszelkiego rodzaju punktów blokujących lub osprzętu, takich jak rura, kolumna, ościeżnica drzwi, stała zabudowa meblowa, itp.

14.


DYLATACJE ODCINAJĄCE

Powierzchnia zainstalowanej w systemie pływającym podłogi NEXT STEP LVT powinna wynosić maksymalnie 225 m2. Przy jej przekroczeniu, a także jeśli którykolwiek z boków zainstalowanej podłogi przekracza 15 mb (w przypadku podłogi zainstalowanej bez dylatacji progowych, liczymy boki całej powierzchni instalacji), należy zastosować odcinającą szczelinę dylatacyjną o szerokości 10mm lub/i progowe szczeliny dylatacyjne (w zależności od rozkładu pomieszczeń i warunków termicznych).

W przypadku montażu podłogi NEXT STEP LVT w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym oraz bez ogrzewania podłogowego należy zastosować szczelinę dylatacyjną o szerokości 10mm pomiędzy pomieszczeniem/powierzchnią z ogrzewaniem podłogowym i bez ogrzewania, chyba, że podłoga jest montowana w systemie klejowym na całej powierzchni.

15.


Podłogi winylowe Systemu Next Step można montować w łazien­kach i podobnych tego typu pomieszczeniach narażonych na miej­scowe zachlapania wodą powierzchni podłogi, pod warunkiem, że podłoga zostanie zamontowana systemem klejowym Jaki klej do paneli winylowych >>> a wszystkie połączenia krawędzi deski z przeszkodami typu ściany, wanny, obu­dowy brodzików prysznicowych zostaną zabezpieczone np. elastyczną masą klejową w wybranym kolorze.

16.


PANELE WINYLOWE MONTAŻ – WSTĘP

WAŻNE: PANELE WINYLOWE NEXT STEP PRZY MONTAŻU PŁYWAJĄCYM NIE POWINNY BYĆ MONTOWANE W SPOSÓB TRWAŁY TO PODŁOŻA, ŚCIAN ANI INNYCH ELEMENTÓW STAŁYCH.

Instalacja stałej zabudowy meblowej (np.: stałych elementów zabudowy kuchennej lub szaf garderobianych), po- winna odbywać się przed instalacją podłogi lub elementy te winny zostać oddzielone od reszty podłogi odcinającymi szczelinami dylatacyjnymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której waga zabudowy meblowej nie przekracza wagi jednostkowej 300 kg (równe obciążenie), lub obciążenie punktowe (nóżki) nie przekracza 150 kg na jedną stopkę (np. lekka zabudowa kuchenna, bez kamiennego blatu i wbudowanego sprzętu AGD).

BARLINEK S.A. nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia paneli powstałe w wyniku nie stosowania się do powyższych zaleceń.

17.


Należy upewnić się, że do montażu są stosowane właściwe narzędzia i sprzęt.

18.


Przed instalacją należy dokładnie rozmierzyć powierzchnię montażu i upewnić się, że szerokość paneli w pierwszym i ostatnim rzędzie nie będzie mniejsza niż 1/3 szerokości panela, a długość odcinków montowanych na końcu każdego rzędu będzie większa niż 200 mm.

19.


PANELE WINYLOWE MONTAŻ – ZAMEK 5Gi

Rozpocznij montaż od lewej strony ściany startowej. Pióro panela rzędu startowego powinno być skierowane do ściany a gniazdo zamka w kierunku następnych rzędów. Upewnij się, że podczas tego etapu montażu wyznaczyłeś prawidłowe obwodowe szczeliny dylatacyjne (użyj klinów, aby szerokość szczelin była równa).

20.


Szczelina dylatacyjna powinna być wykonana wzdłuż obwodu pomieszczenia oraz wokół wszelkich innych przeszkód jak, słupy, schody, płytki ceramiczne, itp.

21.


Kolejny panel ułóż długą krawędzią wzdłuż ściany i pionowo zapnij zamek krótkiej krawędzi, dociskając panel pionowo do dołu.

21.


Łączymy zamki dwóch sąsiadujących paneli na krótkiej krawędzi. Połączone zamki koniecznie dobijamy młotkiem nieodbijającym.

22.


Sprawdź poprzez prawidłowość domknięcia zamków, podważamy delikatnie łączenie palcem. Prawidłowo zamknięty zamek nie powinien dać się rozpiąć bez użycia siły

24.


Do cięcia desek możemy zastosować piłę ręczną lub elektryczną. Pamiętajmy żeby po odcięciu ostatniej deski zostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości minimum 10 mm. Jeżeli odcięty kawałek deski ma długość powyżej 200 mm możemy wykorzystać go do rozpoczęcia montażu drugiego pasa podłogi. Odległość pomiędzy połączeniami czołowymi w dwóch sąsiadujących pasach podłogi powinna wynosić minimum 200 mm.

25.


Przy układaniu kolejnych rzędów pierwszy panel wepnij pod kątem 20° w gniazdo WZDŁUŻNE zamka panela w rzędzie wcześniejszym, po czym dopchnij delikatnie panel do dołu w kierunku podłoża. Kolejny panel wpinaj podobnie, nie dociskając całkowicie elementu do podłoża, po czym przesuń delikatnie nad zamek krótkiego boku poprzedniego panela i dociśnij delikatnie cały element, aby zapiąć krótkie złącze.

26.


Użyj gumowego młotka nieodbijającego oraz dedykowanego dobijaka celem ewentualnego domknięcia złączy. W razie potrzeby użyj rolki dociskowej, aby ostatecznie wyrównać krawędzie łączenia.

27.


Przy rurkach od kaloryferów na desce musimy narysować otwory o średnicy większej o 20 mm.

28.


Wycinamy otwory w desce. Rysujemy linię przez środek otworów i za pomocą piły przecinamy deskę.

29.


Doklejamy odcięty kawałek deski za pomocą kleju montażowego.

30.


W przejściach z jednego pomieszczenia do drugiego nie ma konieczności wykonywania szczeliny dylatacyjnej. Wykonujemy ją tylko przy ścianach i innych elementach na stałe wbudowanych w budynek np. schody, słupy i inne przeszkody.

31.


PANELE WINYLOWE MONTAŻ – ZAMEK 2G

Montaż rozpoczynamy z lewej strony ściany i kontynuujemy w prawą stronę. Pióro zamka wzdłużnego paneli rzędu startowego powinno być skierowane do ściany a gniazdo zamka w kierunku następnych rzędów Zachowaj właściwe szczeliny dylatacyjne zgodnie z wcześniejszym opisem.

32.


Wkładamy krótką krawędź kolejnej deski pod kątem ok. 20° do pierwszej i opuszczamy. Połączone deski muszą być dokładnie w jednej linii.

33.


Łączymy zamki dwóch sąsiadujących paneli na krótkiej krawędzi. Połączone zamki koniecznie dobijamy młotkiem nieodbijającym.

34.


Sprawdź poprzez prawidłowość domknięcia zamków, podważamy delikatnie łączenie palcem. Prawidłowo zamknięty zamek nie powinien dać się rozpiąć bez użycia siły

35.


Do cięcia desek możemy zastosować piłę ręczną lub elektryczną. Pamiętajmy żeby po odcięciu ostatniej deski zostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości minimum 10 mm. Jeżeli odcięty kawałek deski ma długość powyżej 200 mm możemy wykorzystać go do rozpoczęcia montażu drugiego pasa podłogi. Odległość pomiędzy połączeniami czołowymi w dwóch sąsiadujących pasach podłogi powinna wynosić minimum 200 mm.

Ostatnią deskę w pierwszym pasie podłogi możemy odciąć również za pomocą ostrego nożyka pod warunkiem, że długość odcinanego odcinka wynosi ok. 300 mm. Nacinamy kilkukrotnie wierzchnią warstwę użytkową, a następnie łamiemy deskę opierając ją na krawędzi.

36.


Ostatnią deskę dobijamy delikatnie za pomocą łapy metalowej, niwelując ewentualne szczeliny.

37.


Deskę w drugim pasie podłogi wkładamy pod kątem ok. 20° w zamek wzdłużny pierwszej deski.

38.


Montaż drugiej deski w drugim pasie polega na połączeniu desek na krótkiej krawędzi. Pierwsza deska uniesiona pod kątem ok. 20° (pomocne będą kliny podpierające), druga pod kątem ok. 20° w stosunku do pierwszej, wkładana w krótką krawędź a następnie opuszczana tak, aby deska oparła się na zamku wzdłużnym pierwszego pasa. Ważne aby dosunąć uniesioną deskę do zamka wzdłużnego ~2 mm szczeliny.

39.


Zostawiamy ~2 mm szczeliny przy zamku wzdłużnym pierwszego pasa desek! Następnie delikatnie dobijamy deskę na zamku wzdłużnym. Montaż ten wykonujemy przy deskach uniesionych pod kątem ok 20° wysuwamy kliny podpierające deskę. Delikatnie opuszczamy dobijając deski wzdłuż całego pasa podłogi (należy uważać żeby nie uszkodzić mechanicznie zamka deski). Dobijak dotyka wystającej części zamka. Nie należy dobijać warstwy użytkowej.

40.


Za pomocą metalowej łapy dobijamy ostatni rząd desek.

41.


Przy rurkach od kaloryferów na desce musimy narysować otwory o średnicy większej o 20 mm.

42.


Wycinamy otwory w desce. Rysujemy linię przez środek otworów i za pomocą piły przecinamy deskę.

43.


Doklejamy odcięty kawałek deski za pomocą kleju montażowego.

44.


W przejściach z jednego pomieszczenia do drugiego nie ma konieczności wykonywania szczeliny dylatacyjnej. Wykonujemy ją tylko przy ścianach i innych elementach na stałe wbudowanych w budynek np. schody, słupy i inne przeszkody.

45.


AKCESORIA I WYKOŃCZENIE

Po zakończeniu instalacji usuń kliny i zamontuj do ściany cokoły wykończeniowe. NIE UŻYWAJ do wypełnienia szczelin dylatacyjnych żadnych mas, silikonów ani szpachlówki akrylowej.
Informacje na temat akcesoriów uzyskasz u sprzedawcy lub w serwisie technicznym BARLINEK S.A.