fbpx

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Barlinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, aleja Solidarności 36, 25-323 Kielce
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000018891
NIP 959-08-21-486
Kapitał zakładowy wpłacony w całości 236.047.500 złotych
REGON: 290725379

STRONA INTERNETOWA: www.barlinek.com
E-MAIL: biuro@barlinek.com.pl