fbpx

HISTORIA

Przemysł drzewny rozwinął się w Barlinku już w XIX wieku. Do końca drugiej wojny światowej w mieście działał tartak połączony ze stolarnią i wytwórnią mebli.

Oprócz tego czynnych było kilka innych tartaków. Po wojnie połączono je w przedsiębiorstwo – Zakłady Drzewne Lasów Państwowych w Barlinku. W początkowym etapie produkcji tartaki przecierały na tarcicę surowiec iglasty i liściasty. Wielkość przetarcia wynosiła około 100 m3 dziennie. Stolarnia produkowała w tym czasie meble dla instytucji i szkół, płotki przeciwśnieżne oraz cyrkle do mierzenia ziemi.

Od 1947 roku zwiększono i rozszerzono produkcję o następujący asortyment: krzesła, stolarkę otworową oraz galanterię drewnianą.

Do 1950 roku całość produkcji przeznaczona była na potrzeby budownictwa, później produkowano również krzesła twarde, półmiękkie, miękkie, dziecinne, składane oraz leżaki, a nawet klamerki do bielizny.

historia-foto-2

Od 1 stycznia 1959 roku firma przyjęła nazwę Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Barlinku, podległe ówczesnemu Zjednoczeniu Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych w Warszawie, a później Okręgowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Drzewnego w Szczecinie.

W 1975 roku zakłady przekształciły się w Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego.

historia-foto-3

W dniu 1 czerwca 1999 r. wojewoda zachodniopomorski zdecydował o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego poprzez wniesienie przedsiębiorstwa aportem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Barlinek” S.A.

Dzięki znacznemu dokapitalizowaniu przedsiębiorstwa oraz konsekwentnie realizowanej polityce rozbudowy i modernizacji firmy, nastąpił znaczny wzrost produkcji oraz wartości sprzedaży o kilkadziesiąt procent.

22 września 2005 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych zadebiutowały akcje Barlinek SA. Zainteresowanie papierami spółki było duże i akcje osiągnęły dobry wynik. Cena emisyjna wyniosła 7,30 zł, a kurs otwarcia w dniu debiutu 8,25 zł, odnotowując ponad 13% wzrost ceny.

historia-foto-4