fbpx

Podłoga Barlinek w Twoim wnętrzu   

Zobacz wizualizację

JAK PRZECHOWYWAĆ DESKĘ WARSTWOWĄ PRZED MONTAŻEM?

Pytanie: Jak przechowywać deskę warstwową przed montażem?

 

Odpowiedź: Ogólna zasada mówi, że suche wyroby z drewna należy przechowywać w takich warunkach w jakich będą one użytkowane. Paczki ułożone na płasko na palecie lub podkładkach drewnianych w rozstawie max. co 40cm z podparciem na końcach.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę gotowych wyrobów przed wtórnym zawilgoceniem. Pomieszczenia do przechowywania wyrobów powinny być suche, ogrzewane zimą do temperatury min. 160C i zaopatrzone w dobrą wentylację, tak aby można było z łatwością utrzymać odpowiednią wilgotność względną powietrza w przedziale od 45% do 60%. Maksymalna dopuszczalna temperatura 260 C.

Parametry podłoża:
Powierzchnia posadzki powinna być równa, a odchylenie od poziomu mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie powinno przekraczać 3 mm dla posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm dla posadzek z betonu.