fbpx

FORMULARZE I ZAPYTANIA KONTAKTOWE

 

Proces

Barlinek przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się drogą tradycyjną, jak i za pośrednictwem strony internetowej poprzez np. formularze kontaktowe, zapytania, rejestrację architektów. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Skorzystanie z formularza elektronicznego wymaga podania niezbędnych do kontaktu danych osobowych. Osoba kontaktująca się, może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

 

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy) firma oraz przynależność do strefy architekta (poprzez wybranie odpowiedniego pola).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku podania ich w związku z umożliwieniem kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość) w związku z koniecznością załatwienia zgłoszonej sprawy, wysyłki katalogu czy obsługi zapytania.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych Pani/Pana dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym newsletterów na temat produktów własnych Barlinka. W tym przypadku podstawą przetwarzania tych danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (zgoda) udzielana przez kliknięcie odpowiednich okien funkcyjnych umieszczonych na stronach Barlinek Institute of Design czy podczas zgłaszania udziału w konkursach organizowanych przez Administratora. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać, wysyłając tą informację na adres daneosobowe.bsa@barlinek.com

 

Pliki cookies

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Pliki cookies nie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Pliki cookies wykorzystywane są w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

W logach systemowych Barlinka gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Barlinek przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres roku od zakończenia korespondencji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, natomiast w razie wyrażenia dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych, w tym profilowanie, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (wysyłki informacji handlowych), a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Barlinka usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy a przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty z Grupy Kapitałowej Barlinka, dostawcy systemów informatycznych i hostingowych, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie/pocztowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów, a także firmy lub osoby fizyczne umożliwiające realizację konkursów czy uczestnictwo w strefie architekta Barlinek. Poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.