fbpx

Contractanții și furnizorii de servicii

Proces

Barlinek procesează datele personale ale potențialilor și actualilor Contractanți, acest proces include, de asemenea, datele angajaților și asociaților acestora și/sau ale persoanelor fizice asociate cu aceștea.

 

Date personale

Prelucrarea datelor personale ale Contractanților este inițiată de un angajat de la Barlinek. Datele personale includ numele și prenumele, numele angajatorului (CIF, REGON [Nr.Reg.Econ.], KRS [Nr.Reg.Jud.], adresa firmei, numărul contului bancar), funcția persoanei de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail, istoricul cooperării și alte detalii de contact ale firmei.

 

Scopul și temeiul juridic pentru procesare

Datele personale ale Contractanților noștri sunt prelucrate în scopul:

  • încheierii și realizării contractului de colaborare pe baza art. 6 alin. 1 lit. b GDPR (îndeplinirea contractului) și de asemenea,
  • urmărirea revendicărilor și luarea de măsuri în legătură cu procesul de recuperare a creanțelor, pe baza art. 6 ust. 1 lit. f GDPR (interes legitim),

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate pentru a încheia și a realiza contractul, furnizarea datelor personale de către dvs. este o condiție prealabilă pentru încheierea acestuia. Consecința nefurnizării datelor este incapacitatea de a stabili o cooperare între dvs. și Barlinek. Furnizarea de date pentru alte scopuri este voluntară, dar este necesară pentru realizarea acestora.

 

Păstrarea datelor

Datele personale vor fi stocate de Barlinek pe perioada necesară pentru scopurile stabilite mai sus, adică pe durata acordului de cooperare, perioada necesară pentru soluționarea plângerii depuse, până în momentul soluționării litigiului/lichidării părților, luând în considerare termenele adecvate pentru prescripția revendicărilor cu caracter de colectare a datoriilor direct, iar în cazul unui marketing direct până în momentul opoziției prezentate de dvs.

Totuși, de fiecare data, Barlinek are dreptul de a procesa datele dvs. personale dupa perioadele indicate mai sus, pentru perioada in care legea ordonă stocarea datelor sau pentru perioada de prescriptie a eventualelor pretentii.

 

Destinatarii

Destinatarii datelor dvs. personale vor fi entitățile care furnizează servicii pentru Barlinek necesare pentru executarea contractului încheiat cu dvs. și care prelucrează datele pe baza unui acord de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal, încheiat cu Administratorul, în special entități ale Grupului de Capital Barlinek, furnizori de sisteme informatice, entități care furnizează servicii transport/servicii de curierat/poștă, servicii de distrugere profesională a documentelor. Barlinek, în afară de entitățile menționate mai sus, pune datele personale la dispoziția entităților autorizate să le colecteze pe baza dispozițiilor legale.