fbpx

CLIENȚII NOȘTRI

Proces

Barlinek procesează datele personale ale Clienților actuali și potențiali, inclusiv datele angajaților și asociaților acestora și/sau ale persoanelor fizice asociate acestora.

 

Date personale

Prelucrarea datelor personale ale clienților este inițiată de un angajat de la Barlinek. Datele personale includ numele, prenumele angajatorului, funcția persoanei de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date de contact ale companiei, inclusiv detaliile magazinului în care a fost cumpărat produsul Barlinek (adresa) și care servesc în primul rând scopurilor legate de stabilirea cooperării comerciale precum și luarea în considerare a eventualelor plângeri. În cazul consimțământului de a participa la programele de loialitate organizate de Barlinek, datele personale includ date despre puncte de vânzare (nume Punctului, număr CIF, adresă, număr de telefon, e-mail), datele vânzătorului (funcția, numele, prenumele, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numele și adresa băncii, numărul contului bancar). Dacă sunteți de acord să participați la cursurile de pregătire pentru instalatori organizate de Barlinek, datele dvs. personale includ numele, prenumele, adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa de e-mail, firma, adresa firmei, dimensiunile corpului pentru a asigura îmbrăcăminte de lucru specializată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate pentru a încheia și a realiza contractul, furnizarea datelor personale de către dvs. este o condiție prealabilă pentru încheierea acestuia. Consecința nefurnizării datelor este incapacitatea de a stabili o cooperare între dvs. și Barlinek. Furnizarea de date pentru alte scopuri este voluntară, dar este necesară pentru realizarea acestora.

 

Scopul și temeiul juridic pentru procesare

Datele personale ale Clienților noștri sunt prelucrate în scopul:

  • încheierii și realizării contractului de colaborare pe baza art. 6 alin. 1 lit. b GDPR (îndeplinirea contractului)
  • gestionarea procedurii privind reclamațiile depuse, pe baza art. 6 alin. 1 lit. b și lit. c GDPR (îndeplinirea contractului și obligația legală)
  • urmărirea revendicărilor și luarea de măsuri în legătură cu procesul de recuperare a creanțelor, pe baza art. 6 ust. 1 lit. f GDPR (interes legitim), și de asemenea
  • în cazul unui consimțământ suplimentar pentru participarea la concursuri organizate, formarea pentru instalatori și programe de loialitate, pe baza art. 6 ust. 1 lit. a GDPR (consimțământ)
  • marketingul direct (transmiterea informațiilor comerciale), pe baza art. 6 ust. 1 lit. f GDPR (interes legitim, promovarea propriilor bunuri și servicii, despre care credem veți fi interesați)

 

Păstrarea datelor

Datele personale vor fi stocate de Barlinek pe perioada necesară pentru scopurile stabilite mai sus, adică pe durata acordului de cooperare, perioada necesară pentru soluționarea plângerilor depuse, până în momentul soluționării litigiului / lichidării părților, luând în considerare termenele adecvate pentru prescripția revendicărilor cu caracter de colectare a datoriilor direct, iar în cazul unui marketing direct până în momentul opoziției prezentate de dvs. Dacă sunteți de acord să participați la un concurs, la un program de loialitate sau la o formare până când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale sau până la încheierea competiției, a programului de loialitate/instruire și soluționarea oricăror pretenții care decurg din acestea. Totuși, de fiecare data, Barlinek are dreptul de a procesa datele dvs. personale dupa perioadele indicate mai sus, pentru perioada in care legea ordonă stocarea datelor sau pentru perioada de prescriptie a eventualelor pretentii.

 

Destinatarii

Destinatarii datelor dvs. personale vor fi entitățile care furnizează servicii pentru Barlinek necesare pentru executarea contractelor încheiate cu dvs. și care prelucrează datele pe baza unui acord de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal, încheiat cu Administratorul, în special entități ale Grupului de Capital Barlinek, furnizori de sisteme informatice, entități care furnizează servicii transport/servicii de curierat/poștă, servicii de distrugere profesională a documentelor, servicii de relații cu clienții, inclusiv privind plângeri, companii sau persoane fizice care facilitează desfășurarea de concursuri, programe de loialitate și, în cazul participării la cursuri organizate de Barlinek, entitățile care organizează cazarea și asigură îmbrăcăminte profesională de protecție. Barlinek, în afară de entitățile menționate mai sus, pune datele personale la dispoziția entităților autorizate să le colecteze pe baza dispozițiilor legale.