fbpx

Inwestycje w ekologię Barlinka

Firma Barlinek w październiku 2018 roku uruchomiła blok Trigeneracji w fabryce w Barlinku. W skład bloku wchodzi kocioł biomasowy opalany zrębką (odpad z produkcji Deski Barlineckiej), o mocy 25 MWt, turbina parowa przeciwprężna sprzężona z generatorem o mocy 5,5 MW.

Energia cieplna jest w całości produkowana na potrzeby zakładu, a produkcja energii elektrycznej pozwala nam pokryć ok. 60% zapotrzebowania zakładu na prąd. Uruchomienie Trigeneracji w fabryce Barlinka spowodowało ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wyrażonej w Mg (tonach) CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla) o ponad 70%.

Obecnie z własnej produkcji pokrywamy średnio ok. 60% zapotrzebowania fabryki w Barlinku na energię elektryczną i 100% na energię cieplną potrzebną do procesów produkcyjnych.

Oznacza to, że np. o tyle mniej prądu Barlinek kupuje z sieci, czyli od producenta, który wytworzył go w elektrowniach konwencjonalnych spalając węgiel i emitując odpowiednie ilości CO2 do atmosfery.

To nie jedyne działanie proekologiczne firmy. Od 2000 roku Barlinek w ramach autorskiego programu „1 za 1” finansuje zakup jednej sadzonki drzewa za każdą sprzedaną paczkę Deski Barlineckiej. W „Lesie Klientów Barlinka” rośnie już ponad 15 mln drzew. Jedno drzewo pochłania rocznie ok. 7kg CO2 – co oznacza, że lasy zasadzone przez Barlinek pochłaniają rocznie 105 000 000 kg CO2.