fbpx

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Koordynator ds. Marketingu Internetowego

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w młodym, ale doświadczonym zespole i sympatyczną atmosferę w pracy,
 • wsparcie merytoryczne i szkolenia produktowe,
 • możliwość dołączenia do systemu sportowego OK System,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, wraz z opcją ubezpieczenia bliskich,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie treścią na portalach internetowych Grupy Barlinek,
 • analizowanie zachowań i identyfikowanie grup docelowych na portalach internetowych,
 • kreowanie, wdrażanie, weryfikacja i zarządzanie kampaniami marketingowymi w Internecie,
 • wsparcie promocji produktów i budowy marki firmy za pomocą dostępnych narzędzi internetowych, w tym również portali społecznościowych ,
 • ścisła współpraca z działem sprzedaży w celu optymalizacji prowadzonych działań,
 • współpraca z partnerami biznesowymi przy koordynacji projektów marketingowych,
 • raportowanie oraz przygotowywanie statystyk dotyczących prowadzonych działań,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu dostępnych rozwiązań.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym w prowadzeniu i zarządzaniu kampaniami on-line,
 • znajomość zasad marketingu internetowego,
 • doświadczenie w obsłudze narzędzi marketingowych (SEO, mailingi, programy afiliacyjne), w tym w social media,
 • umiejętność rekomendacji, parametryzacji i analizy wskaźników dla poszczególnych mediów online (strona www, social media, inne)
 • zdolności analityczne oraz znajomość narzędzi Google Analytics,
 • znajomość systemów CMS; mile widziana znajomość systemu CMS Joomla,
 • znajomość zagadnień związanych z Content Marketingiem,
 • zainteresowania związane z najnowszymi trendami rynku internetowego,
 • proaktywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • kreatywność w podejściu do działań on-line,
 • samodzielność, ambicja,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji ze współpracownikami i klientami wewnętrznymi.

 

Numer referencyjny:

KMI/MAR /2020

Miejsce pracy:

Kielce (woj. świętokrzyskie)


<< Powrót do zakładek kariera

  Formularz rekrutacyjny:


  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.


  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Barlinek S.A., z siedzibą przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) (obowiązek prawny) i b) (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) RODO, wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą), udostępnienia danych w celach prowadzenie własnych procesów rekrutacji do Spółek z Grupy Kapitałowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i innych nośników, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych odbiorcą będzie określone Spółki z Grupy Kapitałowej. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane: do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody, w przypadku udostępnienia danych - do momentu wycofania tej zgody. Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz udostępnienie danych do wskazanych Spółek z Grupy Kapitałowej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem e-mail daneosobowe.bsa@barlinek.com, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.