fbpx

Podłoga Barlinek w Twoim wnętrzu   

Zobacz wizualizację

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inspektor BHP

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę u lidera w branży,
 • przejrzysty system premiowy,
 • świadczenia dla pracowników – m.in. dodatki do wypoczynku, na święta, kasa zapomogowo-pożyczkowa, ubezpieczenie grupowe,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji – kursy i szkolenia finansowane przez pracodawcę,
 • wsparcie opiekuna w czasie wdrożenia,
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne,
 • przyjazną atmosferę,
 • cenne kontakty i znajomości.

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP na terenie zakładu,
 • współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru,
 • informowanie o powstałych zagrożeniach, analizowanie i przedkładanie rozwiązań zmierzających do ich usunięcia,
 • inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • koordynowanie nowo powstałych programów poprawy bezpieczeństwa,
 • analizowanie zgłaszanych zagrożeń.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym,
 • znajomość systemu zarządzania BHP wg OHSAS/18001,
 • znajomość oprogramowania Pakiet Microsoft Office,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i proponowania własnych rozwiązań,
 • asertywność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i otwartość na zmiany,
 • pozytywne nastawienie.

 

Numer referencyjny:

BHP/BIN/2022

Miejsce pracy:

Barlinek (woj. zachodniopomorskie)


<< Powrót do zakładek kariera

  Formularz rekrutacyjny:


  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.


  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Barlinek S.A., z siedzibą przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) (obowiązek prawny) i b) (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) RODO, wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą), udostępnienia danych w celach prowadzenie własnych procesów rekrutacji do Spółek z Grupy Kapitałowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i innych nośników, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych odbiorcą będzie określone Spółki z Grupy Kapitałowej. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane: do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody, w przypadku udostępnienia danych - do momentu wycofania tej zgody. Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz udostępnienie danych do wskazanych Spółek z Grupy Kapitałowej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem e-mail daneosobowe.bsa@barlinek.com, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.