Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony internetowej Barlinka, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie przez Spółki Grupy Barlinek. Rozumiem, zamknij pasek.

Przedłużenie gwarancji

Deska barlinecka to naturalna , trójwarstwowa podłoga drewniana najwyższej jakości, objęta 20,25 lub 30 - letnią gwarancja producenta - firmy Barlinek S.A. Gwarancja Firmy Barlinek obejmuje jakość i estetykę wykonania produktu, trwałość konstrukcji deski, i dotyczy jedynie podłóg zamontowanych, użytkowanych i pielęgnowanych zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania.

Jak przedłużyć gwarancję na deskę barlinecką o kolejne 10 lat?

To proste. Wystarczy, że zatrudnisz do montażu deski barlineckiej fachową ekipę montażową polecaną przez producenta.

Warunki przedłużenia gwarancji na produkt i realizacji gwarancji w tym okresie.
Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, przedłuża okres gwarancji o kolejne, dodatkowe 10 lat na produkt pod warunkiem spełnienia przez nabywcę niżej określonych warunków. Dodatkowy 10 letni okres Gwarancji obejmuje terytorialnie RP i jest liczony od dnia następnego po zakończeniu gwarancji jaką Klient otrzymał przy zakupie produktu (deski) w punkcie sprzedaży. Za datę zakończenia okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę (dzień i miesiąc) określone na fakturze na zakup produktu z uwzględnieniem udzielonego, zapisanego w karcie gwarancyjnej okresu gwarancyjnego (20,25,30 lat). Uwaga przedłużenie gwarancji nie dotyczy podłogi zakupionej w DIY.

Warunki przedłużenia gwarancji na produkt o kolejne 10 lat:

  • montaż zakupionej deski barlineckiej zostanie wykonany przez autoryzowanego montażystę Firmy Barlinek S.A.
  • klient będzie dysponował i załączy do zgłoszenia wady:
  • fakturę zakupu deski,
  • protokół z wykonania montażu deski, wystawiony przez autoryzowanego montażystę (czytelnie z imienia i nazwiska) i podpisane przez Klienta - Inwestora.

Faktura zakupu oraz protokół układania deski barlineckiej muszą być przechowywane przez Klienta przez cały okres gwarancyjny. Warunki określone powyżej muszą być spełnione łącznie, niezależne od spełnienia ogólnych warunków gwarancji. Protokoły z wykonania montażu deski barlineckiej w formacie PDF są dostępne w "dokumenty techniczne".

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wobec sprzedającego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Podłogę barlinecką należy ułożyć zgodnie z zasadami i warunkami montażu, określonymi ściśle w instrukcji montażu i użytkowania deski barlineckiej. Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany nieprawidłowo.

Przedłużona gwarancja nie znajduje zastosowania w wypadku modyfikacji produktu lub jego naprawy we własnym zakresie, jeżeli te prace nie zostały pisemnie uzgodnione z producentem.

W pozostałym zakresie znajdują zastosowania ogólne warunki gwarancji.

Dokumenty do pobrania:

Protokół Ukadania Deski (protokół pomiaru wilgotności podłoża)