Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

Barlinek - informacja


Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że zarządy spółek i) Barlinek spółka akcyjna, zarejestrowana i prowadząca działalność zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000018891 oraz ii)  Barlinek Cyprus Limited, zarejestrowana i prowadząca działalność zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Rejestratora Spółek i Syndyka, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, pod nr HE 179551, podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Działając na podstawie art. 5164 § 1 kodeksu spółek handlowych zarząd Barlinek spółka akcyjna niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia transgranicznego tych spółek wraz z załącznikami w poniższym brzmieniu.

 

Sprawozdanie Zarządów

Plan połączenia

Załączniki do planu połączenia