0 produktów

Deska lita - podstawowe informacje o montażu

Przed rozpoczęciem montażu należy obejrzeć deski i rozplanować wzór. Deski w paczkach mają różną ale powtarzalną długość i aby uzyskać najlepszy efekt należy układać je na podłodze losowo - zaleca się otworzyć jednocześnie kilka paczek i podczas instalacji desek mieszać je ze wszystkich otwartych paczek.

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeśli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zalecamy układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku.

Naturalne cechy drewna i każdej deski z danego gatunku tworzą oryginalną barwę i wygląd podłogi po ułożeniu - podłoga może się różnić od wzoru w punkcie sprzedaży. Deski przeznaczone są do montażu podłóg wewnątrz pomieszczeń.

Producent nie zaleca kładzenia desek litych na podgrzewane podłoża - wykonawcy, którzy zamierzają położyć deski na podgrzewanym podłożu, zrobią to na własne ryzyko.

Desek z litego drewna nigdy nie układać jako podłogi pływające.

Desek z widocznymi wadami nie należy montować, a ewentualne reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży. Reklamacji nie podlega:
 • podłoga z uszkodzeniami powstałymi w trakcie montażu,
 • naturalne zużycie podłogi,
 • uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania piaskiem,
 • wgniecenia oraz spękania w skutek zalania płynami, etc.),
 • efekty akustyczne związane z użytkowaniem,
 • zróżnicowana kolorystyka i naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych

CZYNNOŚCI PRZED INSTALACJĄ

Przed dostarczeniem desek na stanowisko, wszystkie mokre prace (takie jak: betonowanie, tynkowanie i dekorowanie) powinny być skończone wg sztuki budowlanej, a budynek powinien zostać starannie osuszony. Składowanie, instalacja podłogi i dalsza jej eksploatacja powinna odbywać się w optymalnych warunkach otoczenia:
 • 45-60% wilgotności powietrza
 • temperaturze +18 ÷ 24°C.

Deski podłogowe należy aklimatyzować - w tym celu należy paczki zeskładować w miejscu montażu podłogi na 2 dni przed rozpoczęciem instalacji.
Wilgotność podłoża do montażu powinna wynosić dla:
 • drewnianego 8%,
 • betonowego 2% metodą CM,
 • anhydrytowego 0,5% metodą CM.

Ze względów montażowych i estetycznych należy zaplanować szerokość ostatniego rzędu desek, który powinien mieć minimum 70 mm (0,52 szer. deski). W tym celu dokonać pomiaru szerokości pomieszczenia przed rozpoczęciem montażu, odjąć 30 mm (szerokość szczelin dylatacyjnych) i podzielić przez szerokość deski. Otrzymany wynik to ilość pasów desek w podłodze - zazwyczaj z wartością po przecinku. Jeśli po przecinku mamy wartość od 0,05 do 0,52 np. 0,3 to szerokość skrajnych rzędów należy obliczyć w następujący sposób:

1,3*szerokość deski (np.135mm)/2=87,75[mm].

Czyli pierwszy rząd desek przycinamy do szerokości około 87[mm] i taką samą szerokością desek zakańczamy układanie podłogi.
Są dwie metody montażu desek litych:
 • przyklejanie do podłoża (metoda I) lub
 • mocowanie do podłoża drewnianego za pomocą "ukrytych gwoździ" (metoda II).

POTRZEBNE NARZĘDZIA

 • taśma miernicza; 
 • nóż stolarski; 
 • młotek + klocek dobijający; 
 • pilarka; 
 • kliny dylatacyjne; 
 • gwoździarka lub wkrętarka (metoda II); 
 • sprzęt ochronny - maska, gogle; 
 • pasy ściągające (metoda I); 
 • kątownik; 
 • klej jednoskładnikowy poliuretanowy (metoda I); 
 • ołówek; 
 • szpachla (metoda I).
Projekt i wykonanie Kamikaze